Raamatud   Võimlemine    
Search*
Menüü
Eesti English Русский


HUVID

Eestis on koorilaul populaarseim harrastuskunst 

50plusslaulukoor2008.aastal oli Eestis 41 000 inimest, kes harjutasid laulmist, nendest 39 000 tegeles koorimuusikaga, rahvatantsijad oli 18 000. Pillimuusika harrastajaid oli 4000, nendest 2700 mängib puhkpilliorkestrites. Harrastuskoore oli 1400 ning lisaks 300 muud ansamblit. 

2009.aasta suvel on Eestis 1200 rahvatantsurühma, ligi 200 rahvamuusikaansamblit ja üle 130 puhkpilliorkestri. Lisaks sellele veel ligi 350 harrastusteatrit või näiteringi, 230 käsitööringi, 125 folkloorirühma ning muid harrastuskollektiive ja ringe. Harrastajatest ligi poole moodustavad lapsed. 71% rahvakultuuri harrastajatest on naised. Meeste osatähtsus on suurem üksnes puhkpillimängijate seas. Kultuurimaju, rahvamaju ja huvikeskusi oli Eestis Rahvakultuuri arendus- ja koolituskeskuse andmeil 372.
Viimase kümnendi jooksul on harrastuskollektiivide arv vähenenud ligi poole võrra ja harrastajate hulk 40%. Laulmisega tegelejaid on jäänud vähemaks ligi viiendiku ja pillimuusikaga tegelejaid ligi 40%. Samas on koorilauljate arv jäänud samale tasemele ja puhkpillimängijate arv isegi viiendiku tõusnud.

Allikas: Statistikaamet

 
TOETAJAD

KOGEMUSEGA NAUDID ELU!    info@50pluss.ee    VANUSEST TEADLIK 50PLUSS KOGUKOND

Elitec