Raamatud   Võimlemine    
Search*
Menüü
Eesti English Русский


Sõnaraamatud

Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006
Eesti keele speller
Eesti keele poolitaja
Sünonüümisõnastik
Fraseoloogiasõnaraamat
Antonüümisõnastik

Inglise-eesti-inglise sõnaraamat
Inglise-eesti-inglise sõnaraamat 
Inglise-eesti-inglise sõnaraamat
Eesti-inglise-eesti sõnaraamat
 
Vene-eesti-vene sõnastik
Soome-eesti sõnaraamat
Norra-eesti-norra sõnastik
Eesti-hollandi sõnastik
Ladina-eesti sõnastik 
 
Sõnaraamatud maailma erinevatest keeltest tõlkimiseks
Sõnaraamatud inglise keelest erinevatesse keeltesse ja vastupidi
Sõnaraamatud inglise keelest erinevatesse keeltesse
Sõnaraamatud inglise keelest erinevatesse keeltesse
Sõnaraamatud inglise keelest erinevatesse keeltesse
 
Teksti hääldus võõrkeeltes
Tsitaadid
Keelest sõltumata pildiotsing

Word´i speller aitab Wordis teksti toimetamisel palju aega kokku. Oluline on seadistada speller soovitud keeles (näiteks English(U.K.). Spelleri leiad Tools/ Spelling and Grammar menüü alt. Erinevad spelleri kasutamise võimalused:
Automaatne korrektuur- kui vajutad klahvi valesti, parandab Word ise õigeks. 
Õigekirja kontroll teksti sisestamisel– valesti kirjutatud sõnad joonib Word punasega alla. Õigekirjasõnastik on kaasas Office`iga.
Korrigeerimine pärast teksti sisestamist otsib ja näitab vigaseid sõnu tekstis ning soovitab neid korrigeerida.
Kui on spetsiifiline tekst, siis õigekirjakontrollija sõnastikus ei ole sisulisi termineid ja Word joonib need sõnad alla. Millised võimalused on vältida punaseid jooni:
• spetsiifilistes kohtades määra keeleseade, mis ei kontrolli õigekirja
• ignoreeri, peale Wordi sulgemist unustatakse ignoreerimised- lihtsaim võimalus
• pea erialaseid sõnastikke- käsk: add to dictionary ehk lisa sõnastikku.


 
TOETAJAD

KOGEMUSEGA NAUDID ELU!    info@50pluss.ee    VANUSEST TEADLIK 50PLUSS KOGUKOND

Elitec